Hypertension Update
โรคความดันโลหิตสูง ในผู้ป่วยเบาหวาน

การสำรวจจากประชากรผู้ใหญ่ในประเทศไทย ทั้งที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและภาคต่างๆ 4 ภาค เมื่อปีพ.ศ. 2543 พบว่าคนไทยที่อายุมากกว่า 35 ปี เป็นโรคเบาหวา....

ความรู้สำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ตอนที่ 2

Content:
4.ความดันโลหิตสูงกับหลอดเลือดสมอง โดย พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน์
5.ความดันโลหิตสูงกับโรคไตเรื้อรัง โดย นอ.นพ.อนุตตร จิตตินันท์

ความรู้สำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ตอนที่ 1

Content:
1.มารู้จักความดันโลหิตสูงกันเถอะ โดย นพ.พีระ บูรณกิจเจริญ
2.ความดันโลหิตสูง..เพชฌฆาตเงียบที่ต้องควบคุมให้ถึงเป้าหมาย โดย นอ.นพ.อ....

page: [ First ] [ Back ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] 10 รวมทั้งสิ้น 57 ข่าว