Hypertension Update
คำถาม คุณแม่เป็นความดันโลหิตสูง ขอปรึกษาหน่อยครับ 12-12-2556
คำถามจาก คุณ wongsakorn_cake

คุณแม่เป็นความดันโลหิตสูง ขอปรึกษาหน่อยครับ
1 ท่านเป็นผู้หญิงตัวเล็กไม่อ้วน มีโอกาศเป็นความดันสูงได้มัยครับ....
คำถาม ผมอายุ 25 ปี ตรวจพบความดันโลหิตที่ 139/90 ผมต้องไปพบแพทย์ไหมครับ...กลัวจะเป็นโรค
คำถาม จาก witoon-2531 เมื่อ 11/12/2556
"ผมอายุ 25 ปี ตรวจพบความดันโลหิตที่ 139/90 ผมต้องไปพบแพทย์ไหมครับ...กลัวจะเป็นโรค"

ตอบ
การวัดร....
สอบถามเรื่อง พบคุณหมอความดันโลหิตสูงค่ะ 19-11-2556
คำถาม : เนื่องจากมีอาการปวดหัวประจำ และเกรงจะเป็นความดันโลหิตสูง เนื่องจากคุณแม่และญาติๆเคยเป็น เกรงว่าจะเป็นกรรมพันธค่ะ รบกวนแนะนำคุณหมอความดันโลหิตส....
แนวทางการรักษาความดันโลหิตสูง (2013 ESH/ESC Guidelines)
คลิกที่นี่เพื่อ Download File ....
ข้อควรปฏิบัติ เมื่่อเป็นความดันโลหิตสูง
ข้อควรปฏิบัติ เมื่่อเป็นความดันโลหิตสูง
เมือวัดความดันโลหิต ได้มากกว่า หรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท ให้วัดความดันโลหิตซ้ำใน 2 สัปดาห์ หร....
วิธีในการวัดความดันโลหิต
วิธีในการวัดความดันโลหิต

ที่มา : เอกสารวิชาการ 2013 ESH/ESC Guidelines for the Management of Arterial Hypertension

1.การวัดความดันโ....
page: [ First ] [ Back ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 5 [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ Next ] [ Last ] รวมทั้งสิ้น 57 ข่าว