Hypertension Update
#เพราะความดันต้องใส่ใจ #Becauseisayso 594 View(s)
ประมาณครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรค จึงไม่ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาว เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องโรคความดันโลหิตสูงแก่ประชากรไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรมดีๆ
ร่วมกับสมาคมความดันโลหิตสูงนานาชาติ เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก 2564
มีขั้นตอนง่ายๆ เพียงตอบคำถามในลิ้งค์นี้
https://forms.gle/aAynE2yzxgQwfTxp6

เมื่อตอบคำถามครบแล้ว คำถามสุดท้ายจะให้กรอกค่าความดันโลหิต ตัวบน ตัวล่าง และค่าชีพจร ที่ได้จากเครื่องวัดความดัน โดยวัดทั้งหมด 3 ครั้ง

เมื่อกรอกครบ 3 ครั้ง กดส่งคำตอบ

โดยข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของทุกคนนั้นจะนำไปรวบรวมเป็นผลของประชากรประเทศไทย และส่งผลไปยังสมาคมความดันโลหิตสูงนานาชาติต่อไปค่ะ

#เพราะความดันต้องใส่ใจ #Becauseisayso
Click To View Full Sized Image
Click To View Full Sized Image
Click To View Full Sized Image
Click To View Full Sized Image
Click To View Full Sized Image
Click To View Full Sized Image