Hypertension Update
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี 2562 699 View(s)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี 2562 ครั้งที่ 16 ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน
ดาวน์โหลดกำหนดการประชุม
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี 2562 (PDF File)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี 2562 (PDF File)