Hypertension Update
รบกวนสอบถามอาการผิดปกติของการเต้นของหัวใจครับ 1006 View(s)
ผม อายุย่างเข้า 30 ปี ในระยะเวลาประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา เคยไปตรวจสุขภาพ พอว่าความดันโลหิตอยู่ในเกณท์กำลังจะสูง เมื่อคืนนี้ผมได้ดื่มเบียร์ไปประมาณ3ใน4ส่วนของขวด (620 ml)ผมได้ปวดปัสสาวะ ในขณะที่ผมปัสสาวะอยู่รู้สึกว่าหัวใจมีการเต้นเร็วและแรงมาก ซึ่งไม่เคยเกิดอาการแบบนี้มาก่อน
และรู้สึกเหมือนจะมีการเต้นผิดจังหว่ะ ต่อมาผมก็มีอาการหน้ามืดแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นลมหมดสติ ผมจึงรีบดื่มน้ำเปล่าเข้าไปมากๆและนอน

ผมอยากจะสอบถามคุณหมอว่าจากอาการที่ผมได้บอกไป เกิดจากสาเหตุอะไร แบบนี้เป็นโรครึป่าวครับ
รักษาอย่างไร ขอรบกวนคุณหมอช่วยแนะนำหน่อยครับ
--
ตอบคำถาม ครับ

อาการหน้ามืด จะเป็นลม ขณะกำลังปัสสาวะ อาจเข้าได้กับลักษณะที่เรียกว่า micturation syncope (มิก-ทู-เร-ชั่น-ซิน-โคป-ปี้)
หมายถึง ลักษณะอาการหน้ามืด จะเป็นลม ในขณะ หรือ ภายหลังจากทำการปัสสาวะเสร็จ ในทันที.
มักพบในเพศชาย มากกว่าเพศหญิง โดยพบได้ ร้อยละ 2.4 - 8.4 ในกลุุ่มผู้ใหญ่ที่มีอาการหน้ามืด จะเป็นลม.

สาเหตุ เกิดจาก การไหลของปัสสาวะ ไปกระตุ้นเส้นประสาวากัส (vagus nerve) ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง หัวใจเต้นช้า ลง และความดันโลหิต ลดต่ำลง
โดยหัวใจไม่สามารถทำงานชดเชยได้เนื่องจากว่า ปริมาณเลือดในห้องหัวใจมีไม่เพียงพอ จึงทำให้่เกิดอาการหน้ามืด จะเป็นลมตามมา

ปัจจัยส่งเสริม ให้เกิดกลุ่มอาการนี้ ได้แก่
1.การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
2.ภาวะความหิว
3.ความเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย
4.ภาวะการขาดน้ำ
5.การเจ็บป่วย บางอย่าง เช่น การติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ
6.การใช้ยาในกลุ่ม alpha blocker

การป้องกัน ได้แก่
1.หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอล์กอฮอล์
2.หลีกเลื่ยงการลุกจากที่นอน ด้วยความรวดเร็ว โดยควร นั่งข้างเตียงก่อน และค่อยขยับขา และเคลื่อนตัว ให้แน่ใจว่าไม่มีอาการเวียนศีรษะ หน้ามืด หรือจะเป็นลม
3.ทำการปัสสาวะในท่านั่ง
4.พิจารณายารักษาโรค ที่รับประทานอยู่ว่า เป็นตัวที่ทำให้ส่งเสริมการเกิดอาการได้หรือไม่

ที่มา
1.www.mayoclinic.org/diseases-conditions/vasovagal-syncope/expert-answers/micturition-syncope
2.patient.info/doctor/Micturition-Syncope
3.en.wikipedia.org/wiki/Micturition_syncope