Hypertension Update
ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี 2561 903 View(s)
ขอเชิญแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี 2561 ครั้งที่ 15 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2561


ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดกำหนดการประชุม
ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน
ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี 2561 (PDF File)
ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี 2561 (DOC File)